Son en Breu­gel plant 330 bomen in Son­ni­us­park

Son­ni­us­park in Son en Breu­gel wordt een groe­ne wijk met een park­ach­tig karak­ter en de bomen spe­len hier een sleu­tel­rol. Op de nati­o­na­le boom­plant­dag op 17 maart, en de dag erna, plan­ten de gemeen­te met kin­de­ren 330 bomen in de wijk. Het the­ma van de nati­o­na­le boom­plant­dag, “bomen maken onze buurt”, is hier dus heel toe­pas­se­lijk.

Niet alleen het aan­tal, maar ook het for­maat van de bomen bete­ke­nen een seri­eus begin van de aan­leg van het park en een bos­wal. Tegen de geluis­wal van de A50 wor­den name­lijk 165 bomen geplant.

De variëteit in boom­soor­ten is groot. Zo komen er onder ande­re beu­ken­bo­men, diver­se soor­ten eiken­bo­men, amber­bo­men, water­ci­pres­sen, honing­bo­men, tul­pen­bo­men, water­lin­den, ker­sen­bo­men en appel­bo­men.

225 leer­lin­gen plan­ten de bomen
Onge­veer 225 leer­lin­gen van ver­schil­len­de basis­scho­len uit het dorp gaan de bomen plan­ten. Een ver­te­gen­woor­di­ging van het col­le­ge van B&W geeft hier­voor op 17 maart om 9.30 uur het start­sein. Na 2 dagen is Son­ni­us­park 330 bomen rij­ker.

Klik hier voor meer infor­ma­tie over het Son­ni­us­park »

Bron:
Gemeen­te Son en Breu­gel