Senioren en kinderen planten 24 bomen in Pijnacker

Bewoners van de bewonersgroep de Waterhoen uit Pijnacker en kinderen van de basisschool De Keizerskroon hebben onlangs 24 bomen geplant in hun wijk.

De bewonersgroep heeft het initiatief genomen om samen met de basisschoolleerlingen bij te dragen aan de vergroening van de woonomgeving. Samen hebben ze, voordat de bomen geplant werden, hun wensen op papier gezet voor nieuw te planten bomen. Vervolgens hebben ze in gezamenlijkheid de bomen geplant.

Draagvlak
Het is een uitstekend voorbeeld wat laat zien dat groen kan dienen als middel om verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast creëert deze samenwerking draagvlak in de eigen wijk.

Ode aan de Boom
Stichting elemenTree heeft deze gezamenlijke plantactie gecoördineerd. Voor de kinderen werd het educatief programma ‘Ode aan de Boom’ georganiseerd.

Bron:
Stichting elemenTree

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.