Selec­tie­com­mis­sie Flo­ri­a­de 2022 bezoekt Gro­nin­gen

De selec­tie­com­mis­sie van de Flo­ri­a­de 2022 bezocht woens­dag Gro­nin­gen. Deze stad  is een van de vier kan­di­da­ten voor de orga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment.

In juli was al een bid­book voor het pro­ject gepre­sen­teerd. Op Gro­nin­gens Ont­zet bezocht de com­mis­sie na een stads­wan­de­ling de voor­ma­li­ge sui­ker­fa­briek, waar een maquet­te opge­steld was en het bid­book ter inza­ge lag. Als de Flo­ri­a­de in de stad gehou­den wordt is het ter­rein van de fabriek het cen­tra­le punt.

Onder­scheid
Het plan voor de Gro­nin­ger Flo­ri­a­de onder­scheidt zich voor­al van de ande­re drie door­dat Gro­nin­gen ook de bin­nen­stad bij het pro­ject betrekt. De com­mis­sie maakt begin okto­ber bekend waar de Flo­ri­a­de echt gaat plaats­vin­den.