Schijn­del ver­koopt stuk­jes open­baar groen

De gemeen­te Schijn­del krijgt regel­ma­tig vra­gen van inwo­ners die graag een stuk­je open­baar groen wil­len kopen. Om dit moge­lijk te maken, heeft de gemeen­te hier­voor beleid emaakt. De gemeen­te heeft aan de hand van de ver­koop­cri­te­ria bepaald welk groen zij wil gaan ver­ko­pen.

Op de infor­ma­tie­pa­gi­na van de gemeen­te is meer infor­ma­tie te vin­den over de ver­koop van het open­baar groen. U vindt daar ook de over­zichts­lijst en de kaar­ten waar­op staat aan­ge­ge­ven welk groen de gemeen­te wil ver­ko­pen. Bekijk de infor­ma­tie­pa­gi­na »

Bron:
Gemeen­te Schijn­del