Schar­re­len in de groen­ste stad van Neder­land

Uden staat bekend als ‘groe­ne parel van Bra­bant’. Een divers land­schap omringt de gemeen­te en dringt tot diep in de bin­nen­stad door. Dat groen is goed voor het ima­go van het stad­je en de kerk­dor­pen Odi­lia­peel en Vol­kel, maar bete­kent ook han­den­vol werk voor de afde­ling Groen­be­heer.

Uden is al 40 jaar gele­den begon­nen met het vast­stel­len van het groen­be­leid. Door­dat de visie van toen al die tijd door het col­le­ge is gesteund, is Uden haar tijd nu ver voor­uit.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in IZA Maga­zi­ne

Ook inte­res­sant:
Uden, Enten­te flo­ra­le, groen­com­pe­ti­tie

Bron:
IZA Zorg­ver­ze­ke­raar
Enten­te Flo­ra­le