Samenwerkingsverband ‘stad en kas’ gaat van start

Onder het motto ‘Samenwerking brengt verschillende initiatieven & partijen verder’ gaan vijf Westlandse ondernemingen en architectenbureau KOW uit Den Haag samenwerken om de collectieve stadskas te realiseren en een kennisplatform op te zetten.

Met dit initiatief hebben bovenstaande partijen het volgende voor ogen:

  • nieuwe marktkansen creëren en benutten op het gebied van de stadstuinbouw
  • duurzaamheid in de stad hoger op de agenda krijgen
  • de mogelijkheden en innovaties op het gebied van de glastuinbouw onder de aandacht brengen.

Het idee achter de collectieve stadskas is geïntegreerde kassenbouw en eenvoudige teeltsystemen in combinatie met de belevingsvoordelen voor de bewoners in de omgeving van de stadskas. Tevens zal de stadskas ook als energiebron dienen, dit door middel van een bufferwerking.

Invalshoeken
Het concept van de collectieve stadskas is bedacht vanuit drie invalshoeken:

  • People: de collectieve stadskas biedt kansen voor de sociale samenhang. Hierbij kunt u denken aan: groene ambiance, schone lucht, educatie op het gebied van glastuinbouw in de stad.
  • Planet: de energie en warmte die opgewekt wordt met behulp van de stadskas kan gebruikt worden om aan de energievraag van de aangrenzende functies te voldoen (energie uitwisseling tussen de stadskas en de woningen). De stadskas zal een energiebron zijn door middel van een bufferwerking.
  • Profit: multifunctioneel gebruik van de stadskas middels de vele toepassingsmogelijkheden, zoals kweken op meerdere lagen, beplanting in combinatie met recreatief gebruik, zorgkwekerij, volkstuinderij, educatiecentrum, tuincentrum en kwekerij voor restaurants.

Digitaal uniek kennisplatform
Naast het realiseren van de collectieve stadskas willen de initiatiefnemers ook een uniek digitaal kennisplatform op richten. In dit kennisplatform kunnen woningbouwcorporaties, politiek, ondernemers, zorginstellingen, scholen etc. de informatie en kennis vinden betreffende de mogelijkheden en innovaties in de glastuinbouw en van de stadskas. Dit kennisplatform moet ondersteuning bieden aan de verschillende instanties in de stad en op deze manier kan er een unieke kennis uitwisseling ontstaan tussen de stad en de kas.

Deelnemende partijen
De deelnemende partijen van “STAD+KAS’’ zijn: Kenlog bv, Renatechnik, Nic. Sosef bv, Cultivation Systems, Nobutech Greenhouse Projects en KOW Architectuur bv.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.