Rot­ter­dam opent Strand­park op braak­lig­gend ter­rein

Bij­na elke gro­te stad heeft in de zomer zijn eigen tij­de­lij­ke stads­strand. Ook Rot­ter­dam heeft zijn eigen strand maar maakt er door de toe­voe­ging van groen iets bij­zon­ders van: het Strand­park Coo­l­ha­ven.

Peter Kre­mer van Tri­fo­li­um Tuin­ont­werp richt­te in één maand tijd het braak­lig­gen­de ter­rein in met 120 kuub zand pal­men, bam­boe en een laven­del­veld.  Op het Strand­park Coo­l­ha­ven vin­den gedu­ren­de de zomer­maan­den gra­tis eve­ne­men­ten gericht op de buurt plaats. 

Het is de twee­de keer dat het Strand­park in de Rot­ter­dam­se wijk Coo­l­ha­ven gere­a­li­seerd wordt. Op het ter­rein moet in de toe­komst een nieu­we ken­nis- en cul­tuur­fa­briek gebouwd wor­den. 

Meer infor­ma­tie: