Rood voor groen

In dit document zijn tien referenties van Rood voor Groen in Nederland en drie in Amersfoort opgenomen. Het zijn inspirerende voorbeelden van plannen of projecten die reeds zijn uitgevoerd. Gekozen is voor voorbeelden met een verschillende omvang, zowel wat betreft bebouwing als groenontwikkeling.
Trefwoorden bij dit document zijn: bedrijvenpark, park, woningbouwplan, landgoed, stadsrand, woongebieden, landelijk gebied, buitenplaats, agrarisch gebied, natuurgebied