Reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal win­naar Hedy d’ Anco­na Prijs

Het reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal in Arn­hem heeft gis­te­ren de Hedy d’Ancona-prijs gewon­nen. De Hedy d’Ancona-prijs is een nieu­we prijs in de Neder­land­se archi­tec­tuur- en zorg­we­reld. De prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen.

Van de 120 inzen­din­gen waren er zes ont­wer­pen geno­mi­neerd. Naast Groot Klim­men­daal waren dat:

  • De Hoge­weyk in Weesp, oude­ren­zorg­com­plex
  • De Riet­vin­ck in Amster­dam, oude­ren­zorg­com­plex
  • Deven­ter Zie­ken­huis in Deven­ter
  • Gezond­heids­cen­trum Jozef in Deven­ter       
  • Oos­ter­del in Broek op Lan­ge­dijk, Woon- werk­pro­ject

Klik hier voor meer infor­ma­tie over deze prijs­vraag »

Bron:
Hedy d’ Anco­na-Prijs