Recht van kinderen op natuur een stap dichterbij

Natuurorganisaties en nationale overheden verenigd in de wereldwijde koepelorganisatie International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben onlangs het pleidooi ondersteund dat ieder kind recht heeft op contact met de natuur.

Het congres van IUCN, een koepel van meer dan 1.200 natuurorganisaties en 200 overheidsorganisaties, heeft een bindende motie aangenomen die het recht van ieder kind op contact met de natuur en op een schoon leefmilieu erkent.

Breed draagvlak
Door de resolutie is er een breed internationaal draagvlak gekomen voor het recht van ieder kind op contact met de natuur. In de motie commiteren alle leden van IUCN zich namelijk om mee te helpen dit recht te laten vastleggen in het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties. De motie was ingediend door Annelies Henstra, initiatiefnemer en leider van het project Kinderrecht op natuur namens het NatuurCollege.

Eerdere berichten

Website