Recht op Groen

 

In dit gedeelte van het rapport analyseert de Raad de balans tussen het groen in de openbare ruimte en de verstedelijking. De Raad stelt dat Groen op essentiële wijze bijdraagt aan gezondheid, lokale economie en natuur. Gesignaleerd wordt de discrepantie tussen vraag en aanbod. De in de nota Ruimte beleidsmatig geïndiceerde benodigde hoeveelheid groen binnen het stedelijk gebied wordt niet gehaald. De realisatie van het ontbrekend groen is naar de mening van de Raad echter haalbaar en uitvoerbaar. Transitie van verbaal beleid naar uitvoering is noodzakelijk om de maatschappelijke betekenis van groen te laten doorwerken in concrete besluitvorming.