Ranglijst groenste gemeenten van Nederland

Heerlen, Emmen en Lelystad groenste steden van Nederland

Op 2 september presenteerde Wageningen UR de ranglijst van de groenste gemeenten van Nederland. Gekeken werd specifiek naar de hoeveelheid openbaar groen per vierkante meter in de bebouwde kom per woning. Het onderzoek werd gedaan onder 31 grote Nederlandse gemeenten. Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek, is dat de totale hoeveelheid groen in de grote Nederlandse gemeenten in de afgelopen jaren nauwelijks gestegen is. Goed nieuws bleek echter dat de vier grootste Nederlandse gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, wisten het aandeel groen in hun gemeente te laten stijgen. Wel ontdekten de onderzoeker van Wageningen UR grote verschillen tussen de verschillende gemeenten. De steden Heerlen, Emmen en Lelystad kwamen als grote winnaars uit de bus, met gemiddeld de meeste m2 groen in de bebouwde kom per woning.

Peter Visschedijk van Wageningen UR:

 Het is mooi dat een aantal Nederlandse gemeenten het aandeel groen in de stad laat stijgen. Dit zal zeker bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat. In deze analyse hebben we niet gekeken naar de redenen voor stijging of daling, maar in sommige gevallen zijn deze mogelijkerwijs verklaarbaar doordat gebied een andere bestemming heeft gekregen, door nieuwbouwprojecten, of andere infrastructurele aanpassingen, die zowel een positief of een negatief effect kunnen hebben.

Groen in de stad is belangrijk voor de aanpassing aan klimaatverandering en draagt bij aan een plezierig leefklimaat
Een groene stedelijke omgeving heeft veel voordelen, zo toonde onderzoek van Wageningen UR al eerder aan. Peter Visschedijk, onderzoeker bij Wageningen UR: “Zowel in Nederland als wereldwijd woont het grootste deel van de bevolking in steden, vaak gelegen in delta’s. Die steden hebben baat bij de Wageningse expertise over de groene omgeving om de leefbaarheid en veerkracht van de stad te vergroten.” Zo heeft groen een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt groen bij aan de verbetering van het milieu, door het verminderen van luchtvervuiling en het dempen van geluidhinder. Een belangrijke functie is ook de waterberging bij hevige regenval en verkoeling in warme periodes.
 
Bekijk hier de volledige Ranglijst van Groenste Gemeenten van Nederland 
 

Bron: Wageningen UR, Alterra Wageningen UR