Raads­lid Den­ne­man: “Genieten van Rot­ter­dams groen”

“Is Rot­ter­dam een ste­ni­ge en zake­lij­ke stad? Vol­gens mij niet. Rot­ter­dam is heer­lijk groen, als je maar weet waar de mooie plek­jes zijn. Voor ieder­een te bewon­de­ren, als parels op een streng: ker­sen­bo­men in bloei, par­ken en sin­gels, natuur­ge­bie­den en ver­bor­gen tui­nen. Het wordt tijd dat deze prach­ti­ge plek­jes beter bekend raken bij een gro­ter publiek. En dat er nieuw groen bij komt.

Door een Rot­ter­dam­se groen­lief­heb­ster, Gud­run Feld­kamp, is daar­om iets moois in gang gezet. Samen met Plant Publi­ci­ty Hol­land is zij de drij­ven­de kracht ach­ter de Groe­ne Doe­len Loop 2011. Voor fana­tie­ke wan­de­laars loopt de rou­te van Wol­lef­op­pen­park in Zeven­kamp naar de Kei­le weg in de bin­nen­stad. Van­af de start in Zeven­kamp ook een slen­ter­rou­te langs groe­ne hot­s­pots in onze eigen deel­ge­meen­te. In de direc­te nabij­heid aller­lei brui­sen­de acti­vi­tei­ten en culi­nai­re bele­ve­nis­sen.

Groen is gra­tis
Het genie­ten van Rot­ter­dams groen is gra­tis, maar het in stand hou­den en creëren van groen kost geld. Daar­om betaalt ieder­een die mee loopt een klein bedrag waar­mee nieuw groen gere­a­li­seerd kan wor­den. Groe­ne doe­len zijn er genoeg, zoals buurt­moes­tui­nen, groe­ne daken, klim­bo­men en groe­ne school­plei­nen.

Ik ga mee­doen. U ook? Noteer in uw agen­da: 24 sep­tem­ber, Groe­ne Doe­len Loop 2011.”

Arthur Den­ne­man
Raads­lid D66
Raads­le­den aan het woord

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.