Publiekscampagne ‘een mooier landschap, maak het mee!’ gestart

Bijna 70% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de toekomst van het Nederlandse landschap. Ze vinden bijvoorbeeld dat het landschap verrommelt. De meerderheid van de Nederlandse inwoners wil in principe meehelpen aan het mooi maken van landschap. Maar 51% van de ondervraagden weet niet wat zij concreet kan doen.

Dit blijkt uit onderzoek, dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Publiekscampagne
Daarom start vandaag de publiekscampagne ‘Een mooier landschap, maak het mee!’ die zich richt op het vergroten van bewustzijn en betrokkenheid van burgers bij het landschap, in het denken en doen.

Om aan het publiek duidelijk te maken wat zij zelf kunnen doen is gekozen voor de slogan:‘Een mooier landschap, maak het mee’ een concrete oproep om niet alleen van het landschap te genieten, maar ook om je actief in te zetten voor het behoud en de bescherming ervan.

Bronnen:
Ministerie van LNV
Mooier Landschap