Provincie trekt € 16 miljoen extra uit voor groen

Op voorstel van de PvdA Zuid-Holland investeert Zuid-Holland € 16 miljoen extra voor de inrichting van natuur- en recreatiegebieden. In het voorstel worden 11 concrete projecten genoemd. Het is de bedoeling dat het extra geld uiterlijk in 2011 aan de inrichting van deze gebieden is uitgegeven. 

Er is, vooral in de dichtstbevolkte gebieden van Zuid-Holland, behoefte aan meer recreatie¬mogelijkheden. In het coalitieakkoord van de provincie is daarom de aanleg van 325 hectare groen in de periode 2007-2011 opgenomen. De realisatie van natuur- en recreatiegebieden is een kerntaak van de provincie. Uit een recente evaluatie bleek dat de groenprojecten van de provincie pas in 2013 gerealiseerd zijn.

Versnelde inrichting
Het is moeilijk om de benodigde gronden tijdig aan te kopen. Daarom wil de PvdA dat er extra wordt geïnvesteerd in de inrichting van andere gebieden, waarvan de grond al in eigendom van de overheid of natuurorganisaties is. Via een amendement op de kadernota, dat met steun van CDA, VVD en Christenunie/SGP werd ingediend, stuurt de PvdA aan op de versnelde inrichting van deze gebieden.

In het najaar zal worden besloten welke projecten geld van de provincie ontvangen. Provinciale Staten willen dat in ieder geval een bijdrage aan de volgende projecten wordt overwogen:

 1. Broekpolder Vlaardingen
 2. Oostpolder Gouda
 3. Boterhuispolder/Goybos Leiderdorp
 4. Oostvlietzone Leiden.
 5. Bleiswijk-noord Lansingerland
 6. Poelzone Westland.
 7. Meijegraslanden Nieuwkoop
 8. Bovenlanden Nieuwkoop
 9. Boogpark Zuidplas.
 10. Natuurfietspad de Grecht
 11. Groene Zoom, Nieuwerkerk aan den IJssel

De projecten zijn goed gespreid over de provincie en veel projecten liggen in of bij de grotere steden. Daardoor zullen veel provinciebewoners snel van de nieuwe investering kunnen profiteren. De € 16 miljoen die extra wordt uitgegeven, is afkomstig uit het overschot op de begroting van 2008. De lasten voor de burger zullen in 2010 niet stijgen.

Bron:
PvdA Zuid-Holland