Pro­ject ‘Miljoen voor Groen’ van start in Den Haag

Onlangs gaf wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh van de gemeen­te Den Haag het start­sein voor het pro­ject ‘Miljoen voor Groen’ in 2009. Dit deed hij door het beplan­ten van enke­le open­ba­re voor­tui­nen in Vlas­kamp.

Met deze actie kun­nen bewo­ners hun eigen wen­sen voor het opknap­pen van wijk- en buurt­groen rea­li­se­ren.

Betrok­ken­heid bij groen
Wet­hou­der Bal­dew­singh waar­deert het enorm dat de Hage­naars zo betrok­ken zijn bij het groen in de stad. Op de gemeen­te­si­te ver­telt hij dat het groe­ne karak­ter van de stad met extra bomen in de woon­stra­ten wordt ver­sterkt. En daar­om wil hij ook dit jaar de Hage­na­ren een boom aan­bie­den om deze in hun voor­tuin te plan­ten. Vol­gens de wet­hou­der ver­dwij­nen door dit soort acties de bete­gel­de voor­tui­nen en komt er een stuk­je natuur voor in de plaats. 

Bron:
Gemeen­te Den Haag