Project ‘Boom in de voortuin’ voor Weertse bewoners

De gemeente Weert, winnaar van de nationale groencompetitie Entente Florale, vindt het belangrijk dat de stad nog groener wordt en wil daarom graag bewoners bij de Groenste stad betrekken. Hiervoor start een nieuw project: Boom in de voortuin.

Met dit project wil de gemeente 3.000 bomen door particulieren laten planten in de komende vijftien jaar. Vanaf woensdag 31 oktober kunnen particulieren zich aanmelden via www.weert.nl/groenstestad. Voor dit eerste jaar stelt de gemeente 300 bomen gratis beschikbaar.

Tuin en straat vormen een mooi groen geheel
Het project vloeit voort uit het bomenbeleidsplan. Het stimuleren tot aanplant door inwoners is één van de speerpunten uit dit plan. De zorg en belangstelling voor een aangename en groene woonomgeving houdt niet op bij de erfgrens. De tuin en de straat kunnen samen een mooi groen geheel vormen. Hierbij is vaak in tuinen meer ruimte voor groen dan in het straatbeeld.

Hoe werkt het?
De gemeente koopt de bomen in en stelt één boom per tuin ter beschikking aan de inwoners. Wie mee wil doen met dit project, downloadt het aanmeldformulier op www.weert.nl/groenstestad. Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente Weert, Postbus 950 6000 AZ Weert. De inwoners kunnen uit een lijst kiezen welke boom ze willen planten. Als de boom nog op voorraad is, krijgt u bericht wanneer en waar u de boom kunt afhalen. Zijn de bomen van dit jaar op, dan komt u op een wachtlijst voor volgend jaar te staan. Bij het afhalen van de boom krijgt u een instructie over hoe de boom geplant, verzorgd en gesnoeid moet worden. U plant de boom in uw voortuin en bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de gekozen boom.