Professionalisering van groene erfgoedsector

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. Een veranderd overheidsbeleid in de erfgoedsector, die tot uiting komt in de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg, stimuleert de professionalisering van deze sector. Meerdere ambachten die werkzaam zijn in het erfgoed hebben inmiddels hun krachten gebundeld. Zo hebben ook hoveniersbedrijven nu hun handen ineen geslagen en de Vakgroep van Erfgoedhoveniers opgericht, waardoor deze ambachtslieden in het groene erfgoed herkenbaar zijn.

Voor de leden van deze vakgroep is het beheren, onderhouden en restaureren van historische tuinen, parken en erven hun dagelijkse praktijk, waarbij naast een ambachtelijk vakmanschap ook een uitgebreide en specifieke historische kennis van het object vereist is. Kennis in het werkveld is hierbij het motto. De Erfgoedhoveniers gebruiken deze kennis in de uitvoering van hun werk, waardoor het unieke karakter van dit historische groen ook voor de toekomst gewaarborgd blijft.

Praktische vaardigheden
Door hun jarenlange ervaring in combinatie met een gerichte scholing bezitten de leden de praktische vaardigheden die voor dit bijzondere ambacht vereist zijn.

 

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van deze Vakgroep is het overdragen en vergroten van de kennis binnen hun specifieke ambacht waardoor het groene erfgoed een kwaliteitsimpuls krijgt. Dit groene erfgoed bestaat voor deze Vakgroep niet alleen uit buitenplaatsen en kasteeltuinen maar bijvoorbeeld ook uit begraafplaatsen, vroeg 19-eeuwse villatuinen, boerenerven, kloostertuin en oude boomgaarden of andere landschappelijke elementen.

Gewaarborgde uitvoeringskwaliteit
De oprichting van de Vakgroep van Erfgoedhoveniers is een eerste concrete stap naar een gewaarborgde uitvoeringskwaliteit binnen het groene erfgoed. Het opzetten van een erkenningsregeling is een tweede stap. Momenteel wordt er aan deze erkenningsregeling gewerkt waarbij de erfgoedhovenier zelf centraal staat zodat de kennis in het werkveld gegarandeerd is.

Meer informatie »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.