Prijsvraag EU voor de ‘Groene hoofdstad van Europa’

De Europese Commissie heeft op initiatief van enkele Europese burgemeesters een prijsvraag uitgeschreven voor alle Europese steden met meer dan 200 duizend inwoners: de Europese prijs voor groene steden. De prijs heeft tot doel de planners, lokale overheden en inwoners te inspireren de stad zo leefbaar en ‘groen’ mogelijk te maken voor haar inwoners. Doordat vier op de vijf Europeanen in een stad wonen, is de behoefte aan een gezond, ‘groen’ stadsmilieu groter dan ooit. De prijs speelt daar op in door jaarlijks de stad te belonen die zich het best om haar milieu heeft bekommerd en voor de gezondste leefomgeving voor haar inwoners heeft gezorgd.

Bij de toekenning zal vooral worden gelet op duurzame en innovatieve milieuoplossingen. Groene ruimte, schoon openbaar vervoer en een creatieve aanpak van afvalproblematiek en geluidsoverlast leveren punten op. Een panel van deskundigen en een jury zullen de milieuprestaties en -plannen van de voorgedragen steden onder de loep nemen. De winnende stad moet als inspiratiebron gaan dienen. Zij zal haar ervaringen uitwisselen met andere steden in heel Europa, zodat die nieuwe ‘groene’ ideeën opdoen.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
Groencompetitie, groenbeleid

Bron:
Europese Unie