Prijsvraag: ‘Groene bedrijfslocaties presteren beter’

Het vergroenen van een bedrijfslocatie heeft positieve effecten op het bedrijfsresultaat. Groen leidt tot dalende energiekosten door de isolatie van daken en gevels, tot een frisse en gezonde werkomgeving, waardoor de arbeidsproductiviteit toeneemt en verzuimkosten dalen. En tot omzetstijging als gevolg van imagoverbetering, betere zichtbaarheid en reclame. Een groen pand valt op.

Het Knooppunt Innovatief Groen wil dat meer bedrijven gebruik gaan maken van deze voordelen. Daarom presenteert ze de Prijsvraag ‘Groene bedrijven presteren beter’. Bedrijven die deel uitmaken van Brainport Avenue in Eindhoven dingen mee naar de hoofdprijs.
Deze bedrijven worden uitgenodigd een omschrijving te geven over hoe ze hun bedrijf en/of terrein zouden willen vergroenen, waarbij zij hun motivatie op verschillende punten toelichten. Voorwaarde is dat de bedrijven onderdeel uitmaken van de Brainport regio en beschikken over een bedrijfspand. Inschrijven is mogelijk tot 13 april 2012. Download het inschrijfformulier »

De prijs bestaat uit de kosteloze beschikking over een team van top experts van het Knooppunt Innovatief Groen voor inspiratie, advies over het ontwerp en het ontwerp zelf, planbegeleiding voor het toepassen van het groen en ten slotte €1.500,- voor realisatie van het plan. Daarnaast wordt het winnende bedrijf in de schijnwerpers gezet via alle communicatiekanalen van het Knooppunt Innovatief Groen en zijn partners.

Deze prijsvraag is geïntroduceerd op het Brainport Café. Dit is een initiatief van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Brainport Development, Knooppunt Innovatief Groen en de Dienst Landelijk Gebied.