Presentatie van brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’

Op woensdagmiddag 5 oktober zal auteur Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) het eerste exemplaar van de brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ overhandigen aan Annemieke Fontein – hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur van de gemeente Rotterdam.

De overhandiging vindt plaats om 13.30 uur in de VIP ruimte op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. De brochure is een uitgave van Plant Publicity Holland en is gefinancierd door Productschap Tuinbouw, als onderdeel van het project ‘Themaonderzoek Sortiment’.

Heldere uitleg
Regelmatig is er verwarring over de begrippen inheemse, uitheemse soorten en autochtone herkomsten. Een heldere en correcte uitleg is van groot belang, omdat dit een essentiële basis is voor een goede discussie. De brochure ‘Inheemse en uitheemseplantensoorten in stad en landschap’ geeft hierover een heldere uitleg.

Discussie
Natuurbeheerders en ecologen hebben de afgelopen jaren de aanplant van inheemse soorten en autochtone herkomst sterk gepromoot. Dit wordt extra gevoed door de grote maatschappelijke belangstelling voor biodiversiteit en duurzaamheid. Veel genoemde argumenten voor het gebruik van inheemse soorten zijn de wens om genetisch erfgoed in stand te houden en het feit dat inheemse soorten hebben bewezen goed aangepast te zijn aan het Nederlands klimaat. Maar er zijn ook tegengeluiden. In een recent opiniestuk van een aantal internationaal bekende ecologen in het tijdschrift Nature wordt de bescherming van de eigen natuur en de voorkeur voor eigen soorten sterk gerelativeerd. De natuur verandert door klimaatverandering, overbemesting en verstedelijking zo sterk, dat de begrippen inheems en uitheems snel aan betekenis verliezen. We kunnen maar beter aanvaarden dat de natuur verandert en daar praktisch mee omgaan, aldus deze auteurs.

Uitdaging
Het is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen onze kostbare natuur met mooie inheemse soorten en onze waardevolle (groen)cultuur met een grote diversiteit aan prachtige en/of functionele uitheemse soorten. Ook afgeleiden hiervan, zoals cultivars en autochtone herkomst hebben daarbij grote waarde. Voor het maken van de juiste keuze is de locatie en vooral de functie die een beplanting daarbij moet vervullen van essentieel belang.

Bestellen
Brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ is vanaf 5 oktober te bestellen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl. Kosten: €5,00, inclusief BTW en verzendkosten. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.