Presentatie van boek ‘Mooi Deventer’ over de groene stad aan de IJssel

Wie de gemeente Deventer vanuit een groen perspectief bekijkt, zal niet genoeg krijgen van het boek ‘Mooi Deventer’ dat op vrijdag 25 november is gepresenteerd door initiatiefnemer en fotograaf Sjon Heijgenga van Stichting Open Boek aan wethouder Margriet de Jager. Deze uitgave belicht de onderlinge verwantschap tussen mens, plant en dier in de stad, de wijken, de omliggende dorpen en de buurschappen.

Meer dan 500 foto’s geven een prachtig beeld van deze groene gemeente. “Deze uitgave is de bewijslast van de terechte bekroning van Deventer tot groenste stad van Europa in de competitie van Entente Florale”, aldus burgemeester Heidema. De gemeente Deventer toont door deelname aan de groencompetitie van de Entente Florale dan ook aan dat zij zich er van bewust is dat een groene stad belangrijk is voor mens en dier. 
 
Aan de hand van dit boek laat Deventer zien hoe zij het groen inzetten in het centrum, woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebied naar burgers, politiek en bedrijfsleven. Burgemeester Heidema verzorgt met de Commissaris van de Koningin in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten, de inleiding van het boek.

Betere balans tussen en rood en groen
De thema’s groen, duurzaamheid en betrokkenheid van de bewoners naar de overheid toe, krijgen steeds meer inhoud. “Ook zien we dat er een steeds betere balans komt tussen rood (steen) en groen bij projectontwikkelaars en beleidsbepalers”, aldus auteur Sjon Heijenga. “Deze partijen zien in dat bewoners graag in een prettige, groene leefomgeving willen wonen. Dit hoeft geen bos te zijn, maar een groene omgeving waar ze een wandeling of een ommetje kunnen maken, wordt zeer op prijs gesteld.”

In het boek ‘Mooi Deventer’ wordt de omgeving bekeken vanuit het perspectief van de gewone man, de landschapsarchitect, de ondernemer, de (school)jeugd, de ecoloog, de sporter, de beleidsmaker, de kunstenaar, de oudere, de wandelaar, de agrariër, de recreant, de beheerder, de dichter en zo verder.

Schitterende panorama’s
Naast beelden van parken, pleinen, tuinen, gevels en landgoederen toont ‘Mooi Deventer’ schitterende panorama’s, luchtfoto’s en macro-opnames van flora en fauna. Daarnaast worden de ecologische en sociale verbanden getoond en de hoofdstukken afgesloten met (geïllustreerde) gedichten van betrokken burgers.

De Groene Stad, initiatief van Plant Publicity Holland, is betrokken geweest bij het opstellen van dit boek.

‘Mooi Deventer’ is verkrijgbaar in de boekhandel van Deventer. Of is te bestellen via info@degroenestad.nl voor  € 29,50 per boek.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.