Postzegelparken in Amsterdam

Openbare postzegelparken zijn kleine recreatieve buitenruimten. Het zijn oases in de stad. Ze onderscheiden zich van plantsoenen en pleinen omdat ze klein zijn maar er toch veel aandacht is besteed aan de inrichting. 

Ze hebben een duidelijke identiteit: je ziet meteen waarvoor de plek is bedoeld. Door hun ligging bieden postzegelparken een zekere geborgenheid.

Volledige informatie:
Lees hier meer

Ook interessant:
Amsterdam, parken, openbaar groen

Bron:
Amsterdam