Post­ze­gel­par­ken in Amster­dam

Open­ba­re post­ze­gel­par­ken zijn klei­ne recre­a­tie­ve bui­ten­ruim­ten. Het zijn oases in de stad. Ze onder­schei­den zich van plant­soe­nen en plei­nen omdat ze klein zijn maar er toch veel aan­dacht is besteed aan de inrich­ting. 

Ze heb­ben een dui­de­lij­ke iden­ti­teit: je ziet met­een waar­voor de plek is bedoeld. Door hun lig­ging bie­den post­ze­gel­par­ken een zeke­re gebor­gen­heid.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer

Ook inte­res­sant:
Amster­dam, par­ken, open­baar groen

Bron:
Amster­dam