Plei­nen als ‘huiskamers’ van de stad

ROTTERDAM — Rot­ter­dam en leu­ke plei­nen. Het lijkt een onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie. Als het aan het stad­huis ligt komt daar ver­an­de­ring in. De win­de­ri­ge vlak­tes in de bin­nen­stad moe­ten meer sfeer krij­gen.  Zodat men­sen er ook een tijd­je blij­ven en niet enkel door­lo­pen.

Het plein voor het stad­huis. Voor de kerk. De schouw­burg. In een wil­le­keu­ri­ge stad zijn der­ge­lij­ke plei­nen het opge­poets­te hart. Zo niet in Rot­ter­dam. Veel steen. Wei­nig groen. En rom­me­lig. De plei­nen in de Maas­stad tonen armoe­dig, vindt wet­hou­der Hamit Kara­k­us (bouw en wonen) . En dat moet anders.