Ook dit jaar ‘Erven in het Groen’ in Gil­ze en Rij­en

Het pro­ject ‘Erven in het groen’, waar­mee de gemeen­te Gil­ze en Rij­en sinds 2007 het bui­ten­ge­bied groe­ner en aan­trek­ke­lij­ker wil maken, was afge­lo­pen jaren zo’n suc­ces dat ook dit jaar het pro­ject weer van start gaat.

Inwo­ners die hun erf wil­len aan­pak­ken, kun­nen zich tot 4 sep­tem­ber aan­mel­den bij de gemeen­te. Dit meldt het dag­blad BN/DeStem van­daag.

Streek­ei­gen
Tij­dens het pro­ject huren Bra­bants Land­schap en de gemeen­te een hove­nier in. Die komt bij de deel­ne­mers langs en stelt samen met hen een beplan­tings- of inrich­tings­plan op voor hun erf. De archi­tect let daar­bij voor­al op ‘streek­ei­gen land­schaps­ele­men­ten’.

Bron­nen:
BN/DeStem
Gemeen­te Gil­ze en Rij­en