Onderzoeksproject vitamine G

In het onderzoeksproject Vitamine G staat de relatie tussen groen en gezondheid centraal. Het project bestaat uit drie deelprojecten. In deze drie deelprojecten wordt de relatie tussen groen en gezondheid, welzijn en gevoelens van veiligheid op verschillende niveaus bekeken; zowel op landelijk, stedelijk als lokaal niveau. Door meer kennis te vergaren over de sterkte van de verbanden, over effecten van verschillende maatschappelijke doelgroepen en over het type en de hoeveelheid groen, die het positieve effect van groen bevorderen, kan gerichter beleid worden gemaakt.