Onderzoek ‘beweegvriendelijke’ omgeving voor gemeenten

Welke variabelen en kenmerken in de fysieke omgeving zijn bepalend voor het sport- en beweeggedrag van mensen, onder welke voorwaarden en wat zijn de (kritische) succesfactoren? DSP-groep zocht in literatuur en via gesprekken met sleutelpersonen naar antwoorden op deze vragen. Functioneel en recreatief groen in de wijk komen aan bod.

De uitkomsten uit deze studie zijn input voor een nog te ontwikkelen instrument voor gemeenten met tips en succesvolle voorbeelden. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de inrichting van de omgeving, maar ook naar de effecten van beheer, organisatie en communicatie.

Functioneel en sportief bewegen
Bij functioneel bewegen ligt de nadruk op verplaatsen. De uitdaging bestaat eruit verplaatsingen bewegingsrijker te maken.

 

 

 

Bij sportief bewegen gaat het er om de (uithuizige) vrijetijdsbesteding van mensen bewegingsrijker te maken. Onderwerpen die in het onderzoeksrapport aan de orde komen, zijn:
• speelruimte
• mobiliteit (loop- en fietsroutes, automobiliteit)
• bewegen op school en op de werkplek
• functioneel en recreatief groen in de wijk
• afstand tot sportaccommodaties in relatie tot sportief gedrag
• openbare sportvoorzieningen in de wijk
• lokaal beleid op het gebied van sport, gezondheid en ruimtelijke ordening

Conclusie
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat veel ‘interventies’ om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen, gebaseerd zijn op de aanname dat deze leiden tot meer bewegen. Metingen of evaluatie of dit ook werkelijk het geval is, ontbreken in veel gevallen. Vooral bij interventies die gericht zijn op sportief bewegen, is vaak sprake van de aanname van positieve effecten.

Bron:
DSP Groep