Onder bomen is het 10 tot 15 °C koe­ler op war­me dag

Ieder­een heeft wel eens erva­ren dat bomen een enor­me ver­koe­ling bie­den op war­me dagen. Op de web­si­te Trees for Gran­nies staat dat dit op een zon­ni­ge dag wel 10 tot 15 °C kan sche­len.

Dit bete­kent dat wan­neer het bui­ten 35 °C is het onder een boom 20 °C is. Uiter­aard is het koel­ef­fect afhan­ke­lijk van een aan­tal fac­to­ren.

Het begint uiter­aard bij de boom­soort, de leef­tijd van de boom, het model. Maar van groot belang is ook de onder­groei, zwar­te grond, gras of veel bestra­ting?

Bron:
Trees for Gran­nies