Nijmegen maakt €4 miljoen extra vrij voor groen

Om de uitstraling van het groen in de Nijmeegse wijk Dukenburg te verbeteren, heeft het college van B&W het Groenaanpakplan Dukenburg vastgesteld. Met de versterking van verschillende sferen in het groen, krijgen de wijken meer variatie. Voor de aanpak van het groen in Dukenburg wordt de komende 10 jaar €4 miljoen extra vrijgemaakt.

Groen speelt een belangrijke rol in Dukenburg. Het groen is aangeplant bij de bouw van het stadsdeel in de jaren ’60 en ’70. Door de snelle groei, bezuinigingen op het onderhoud en het stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen, ziet het groen er op verschillende plekken niet meer zo fraai uit. Er is sprake van achterstallig onderhoud, de wensen van bewoners zijn veranderd en sommige dicht begroeide plekken geven een onveilig gevoel. Het Groenaanpakplan Dukenburg biedt een aanpak op de gesignaleerde problemen.

 

 


Meer variatie in de wijk
Het groen kan aantrekkelijker worden door de verschillende sferen te versterken, waardoor er meer variatie komt in de wijken. Dichtbij de woningen wordt het groen intensief gebruikt, bijvoorbeeld om te spelen. Rondom de wijken ligt de nadruk in combinatie met de watergangen meer op natuur en rust. Tot slot stralen de oude lanen, de boombeplanting langs de doorgaande wegen en de groengebieden rondom de hoogbouw de historie en allure van Dukenburg uit. Daarnaast wordt de inrichting en het beheer beter afgestemd op het gebruik.

Niet alles verandert
Niet alle groen gaat veranderen. Alleen die plekken met grote achterstanden, die niet meer voldoen en moeilijk te beheren zijn, krijgen een opknapbeurt. Hiervoor wordt 4 miljoen euro gereserveerd. Voor de totale uitvoering wordt 10 jaar uitgetrokken. Er is dus nog een lange weg te gaan.

In oktober 2010 wordt al begonnen met onderhoud aan het groen in Tolhuis en Zwanenveld. Vanaf 2011 volgende de andere wijken in Dukenburg.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Nijmegen