Nieuwe stadswijk Almere Floriade wordt prototype Green City

De gemeente Almere heeft de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) uitgenodigd om in de komende tien jaar samen te bouwen aan een prototype Green City, waar de Nederlandse tuinbouwsector zich tijdens de Floriade 2022 aan de wereld kan presenteren. Dat is de kern van het Almeerse bod voor de Floriade 2022, dat de gemeente Almere en de provincie Flevoland onlangs presenteerden.

De Metropoolregio Amsterdam staat voor een omvangrijke groeiopgave. Binnen deze opgave neemt Almere het grootste deel van de groei voor haar rekening; in de komende decennia moeten in Almere 60.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De vraag die Almere zich dan ook stelt, is hoe de groei van de stad kan samengaan met een verhoging van de kwaliteit van haar stadsbewoners. In lijn met het Almere Principle ‘combineer stad en natuur’ wil Almere komen tot een harmonie tussen rood en groen.

Growing Green Cities
Almere doet dat door de agenda’s van de Nederlandse tuinbouwsector – Growing Green – en haar eigen agenda – Green City – samen te voegen; met Growing Green Cities als leidend thema nodigt Almere de NTR uit voor een tien jaar durende samenwerking om, door de best practices van steden wereldwijd samen te brengen, te komen tot een ideale Green City, als een nationale en internationale inspiratiebron. Daarmee levert Almere een wezenlijke bijdrage aan universele (maatschappelijke) vraagstukken als de toenemende bevolkingsgroei en urbanisatie, waarvoor nu vooral gefragmenteerd naar oplossingen wordt gezocht.

Een nieuwe, blijvende stadswijk
De groene Cité Idéale vormt een natuurlijk podium voor de 7e editie van de Floriade – en meer dan dat. “Almere heeft een rijke traditie van buitenexposities”, zegt wethouder Adri Duivesteijn, voorzitter van de Stuurgroep Floriade. “Denk aan de Fantasie, de Realiteit, de Eenvoud of de BouwRai in Muziekwijk, Filmwijk of de Eilandenbuurt. Wat deze exposities gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal van blijvende betekenis zijn. Dat zal met de Floriade 2022 ook gebeuren. We creëren geen tijdelijk podium, maar bouwen in de komende tien jaar aan een nieuwe stadswijk. Het Biënnalepark in Venetië en Tivoli in Kopenhagen zijn daarbij belangrijke referenties; Almere Floriade wordt een natuur-, cultuur- en recreatiepark dat, niet alleen in 2022 maar ook ver daarna, een decor voor klein- en grootschalige manifestaties zal vormen.”

Forse investeringen met blijvende waarde
Almere Floriade is de eerste invulling van het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum-Weerwater – dat in mei van dit jaar door het Rijk en de gemeenteraad van Almere is vastgesteld – en daarmee van Almere 2.0. Dit betekent dat in de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de context van de Floriade – infrastructuur en het groen/blauw casco bijvoorbeeld – zonder dat Almere of de provincie daar extra geld voor moeten uittrekken. Het betekent ook dat alle investeringen in het Floriadeterrein diepte-investeringen zullen zijn, met een blijvende waarde.

Draagvlak door samenwerking
Het bidbook is een coproductie van de gemeente Almere en de provincie Flevoland; beiden leveren een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van de Floriade. Als provincie die ooit mede is aangelegd voor de voedselproductie, kent Flevoland een rijke traditie in het bedenken en realiseren van innovatieve oplossingen in de agro-productie. Agro&Food is daarmee één van de sterke economische sectoren in Flevoland. Met de Floriade als vliegwiel zullen wij ons de komende tien jaar inzetten om die kracht verder te versterken en innovaties tot stand te brengen”, aldus Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van de provincie Flevoland. “Een Floriade is van grote betekenis voor de gehele provincie. De Floriade biedt voor alle zes de gemeenten die onze provincie kent prachtige kansen. En dat geldt ook voor het internationale imago van de polder.”

Overige partijen 
De gemeente en de provincie zijn niet de enige partijen die een rol spelen in de organisatie van de Floriade 2022. Omdat de ontwikkeling van de Floriade gelijk oploopt met de groei van Almere wordt het Rijk, en dan met name Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, in de komende jaren een belangrijke partner van de NTR. Daarnaast hebben Amvest en Ymere, twee van de belangrijkste stakeholders van Almere, zich bereid verklaard risicodragend te willen participeren in de gebiedsontwikkeling. Andere partijen die met een concrete propositie zijn gekomen, om naar maat en vermogen te participeren in de organisatie van de Floriade, zijn onder andere Staatsbosbeheer, het Nationaal Groenfonds, het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen als de WUR, TU Twente, Nyenrode en Christelijke Agrarische Hogeschool Almere.

Ontwerp: een tapijt van tuinen
Winy Maas (MVRDV), die ook verantwoordelijk is voor de Concept Structuurvisie Almere 2.0 en de ontwikkelstrategie voor Almere Oosterwold, heeft het Almeerse plan voor de Floriade ontworpen. Het is een plan dat past bij de moderniteit van Almere, en zo de continuïteit van de stedelijke ontwikkeling borgt. Almere Floriade zal, als een prototype Green City, échte oplossingen tonen voor échte problemen. Het wordt een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert en die stad en land, rood en groen met elkaar verbindt.
Almere Floriade wordt ontwikkeld als een tapijt van tuinen, dat over de locatie wordt gedrapeerd, bestaande elementen opneemt en wordt bekleed met een groene Floriadestad. Een fijnmazig carré is de onderlegger die richting geeft aan een eindeloze serie modeltuinen, paviljoens en andere onderdelen. Het carré legt tegelijkertijd de basis voor de ontwikkeling van een arboretum, waarin de collectie van planten, tuinen en kweekmethoden de drager van de ruimtelijke structuur zal zijn; een verkaveling met een helderheid en efficiëntie die refereert aan de Nederlandse tuinbouw en het polderlandschap. De structuur vormt een bezienswaardigheid, een icoon in zichzelf.

Making of: tien jaar van samenwerking
Naast een fysieke locatie biedt Almere de NTR een tien jaar durende samenwerking, in woord en in daad. In woord, omdat Almere een dialoog wil opzetten met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd, zodat kennis en kunde op het terrein van Growing Green Cities – nu nog verspreid over de wereld aanwezig – kunnen worden samengebracht. In daad, omdat Almere, de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam in de komende tien jaar letterlijk en figuurlijk zullen vergroenen; best practices zullen hier ook in de praktijk worden gebracht.

Vooraankondiging congres Growing Green Cities – a call to action
De gemeente Almere organiseert in samenwerking met Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland op donderdag 20 september 2012 het internationale congres Growing Green Cities I: a call to action. Het congres is bedoeld om een podium te bieden voor de agenda van de (internationale) tuinbouwsector (Growing Green) en de agenda van(internationale) groene voorbeeldsteden (Green Cities). Meer info »

Bron:
Gemeente Almere