Nieuwe Groenkeur-kwaliteitsnormen voor groenprofessionals geaccepteerd

Begin juni heeft de Raad voor Accreditatie de drie Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt definitief geaccepteerd. Dit betekent dat de dienstverlening van Groenkeur-ondernemers wordt getoetst aan de internationale regelingen die gelden voor kwaliteit. De nieuwe kwaliteitsnormen voor Groenvoorzieningen, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening 2012 bevatten tevens de normen voor ISO 9001. Zij treden per 1 januari 2013 in werking. In de periode van 1 juli 2012 tot 1 januari 2013 kunnen (aspirant-)deelnemers van Groenkeur kiezen voor een (her)certificatie volgens de beoordelingsrichtlijn 2010 óf volgens de nieuwe richtlijn 2012.

De Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voorzien in de kwaliteitsvraag voor de groene sector. Omgaan met levende materialen vraagt een speciaal kwaliteitsmanagementsysteem. Elke beoordelingsrichtlijn kent hoogwaardige producteisen.

ISO 9001
In de 2012-versie van de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorzieningen, Boomverzorging en Dak-en gevelbegroening is eveneens ISO 9001 geïntegreerd. Tijdens een audit worden alle aspecten van het Groenkeur-kwaliteitsmanagement-systeem gelijktijdig getoetst met ISO 9001. Op de certificaten voor de zakelijke markt zal dan ook ISO 9001 worden vermeld.

 Vakmanschap
De nieuwe beoordelingsrichtlijnen verplichten de Groenkeur-ondernemer het eigen werk goed en nauwgezet te controleren. De nieuwe richtlijnen kennen strenge bepalingen voor de eigen verklaring bij duurzaam inkopen, sluiten fraude uit en stellen hogere eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel.

Opknippen scope
Bovendien is het toepassingsgebied opgeknipt in verschillende dienstverleningen die groenbedrijven  aanbieden, zoals advies, ontwerp, aanleg en onderhoud. Voorheen konden gespecialiseerde bedrijven op deze onderdelen geen Groenkeur-certificaat behalen. Nu kunnen deze bedrijven zelf het toepassingsgebied vaststellen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem in de groene dienstverlening. Deze vormt onderdeel van de controle.

Groenkeur is het leidende en onderscheidende kwaliteitskeurmerk voor hoveniers, groenvoorzieners,  boomverzorgers en dak- en gevelbegroeners. Een Groenkeur-certificaat verzekert dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. De stichting richt zich hiermee op het verbeteren van het kwaliteitsniveau van ondernemers en het bieden van garanties aan de opdrachtgevers. Dit zijn zowel consumenten als professionele opdrachtgevers.

Meer informatie »