Nieuw speel­bos in Dordt­se Bies­bosch geo­pend

Op woens­dag 15 april open­de wet­hou­der Dion van Steen­sel speel­bos De Elzen in de Dordt­se Bies­bosch. Ont­wer­per Cees Bak­ker heeft op aan­wij­zing van twin­tig leer­lin­gen van ver­schil­len­de basis­scho­len de inrich­ting vorm­ge­ge­ven. Dit resul­teert onder meer in een negen­tig meter lan­ge tun­nel van wil­gen­tak­ken die een dool­hof vor­men.

Bron:
Staats­bos­be­heer