Nieuw logo voor De Groene Stad

De Groene Stad, het kennisplatform van het groene bedrijfsleven over de baten van groen, heeft een nieuw logo gekregen. Vorig jaar werd door het groene bedrijfsleven – onder de vlag van de stichting iVerde- het virtuele kennisplatform ‘De Groene Stad’ (www.degroenestad.nl) al nieuw leven ingeblazen. Het logo sluit goed aan bij het nieuwe imago van De Groene Stad.
Met haar internationale tak, ‘the Green City’ (www.thegreencity.com), werkt De Groene Stad bovendien hard aan haar positie in het internationale netwerk. Het nieuwe logo is ook in de internationale tak van De Groene Stad geïncorporeerd.
Baten van groen
Doelstelling van het kennisplatform De Groene Stad is het maatschappelijke besef over de baten van groen verder te laten groeien. Met behulp van de website worden overheden, instellingen en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied geïnformeerd over de functionele eigenschappen van groen.
Website
De site bevat eigen redactionele berichten, maar ontsluit ook bestaande (wetenschappelijke) kennis over de toepassing van groen. Op de website zijn verder onder andere de laatste tweets, nieuwsberichten, persberichten, nieuwsbrieven van De Groene Stad en interviews te vinden. Dit alles is onderverdeeld in zes belangrijke pijlers, namelijk: gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit, sociale cohesie en trends.