Nieuw handboek over groene daken op de mark

Het eerste exemplaar van ‘Handboek Groene Daken, van idee tot realisatie’ werd op de vakbeurs Dag van de Openbare Ruimte in Houten gepresenteerd. Directeur Albert Jan Kerssen van Bureau Groenadvies zal het eerste boek overhandigen aan een bestuurslid van Groenkeur.

De markt voor groene daken is in Nederland in een stroomversnelling gekomen, met groeiende maatschappelijke belangen, opeenvolgende technische innovaties en met een toenemend aantal nieuwe spelers. Het doel deze publicatie is dan ook het beheersen en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van professionele groendakprojecten, waarbij de publicatie gebruikt kan worden als een praktijkgericht handboek voor elke fase in het bouwproces. Om dit te bereiken is voor elke partij in de bouwketen stap voor stap uitgewerkt wat er dient te gebeuren, waar men rekening mee moet houden en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Van initiatieffase en ontwerp tot en met uitvoering, oplevering en beheer. 
 
Doelgroep
Dit handboek is dan ook bestemd voor opdrachtgevers, projectontwikkelaars, (landschaps)architecten, bouwbedrijven, installateurs, dakbedekkingsbedrijven, leveranciers en hoveniers.

Totstandkoming
Het boek wordt uitgegeven door BDA Dak en Gevelopleidingen. Het initiatief voor het handboek is afkomstig van Camiel Versluis, de voormalige manager van Stichting Groenkeur. Bij het opzetten van de vakdiploma’s Daktuin & Gevelgroen constateerde hij een gebrek aan goed lesmateriaal voor dak- en gevelbegroeiing. Groenkeur heeft daarop een projectvoorstel geschreven met uitgangspunten voor het handboek. BDA dak- en gevelopleidingen is gevraagd om het uit te geven, vanwege hun verbinding met de dakbedekkingsbranche. Het is een gezamenlijke productie geworden met twee financiers. Otib vanuit de technische installatiebranche en het Productschap Tuinbouw vanuit de groensector.

Het handboek is geschreven door Albert Jan Kerssen van Bureau Groenadvies. Het boek wordt uitgegeven door BDA Dak- en Gevelopleidingen en de vormgeving en uitvoering is verricht door Plant Publicity Holland.

Bestellen
De verkoopprijs van het handboek is € 30,00 (inclusief verzendkosten, inclusief BTW). Boek bestellen »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.