Nieuw bosplantsoen aangeplant tijdens Boomfeestdag

In Renswoude planten op vrijdag 25 maart, 67 leerlingen van groep 6 in hun eigen dorp een nieuw bosplantsoen aan. De gemeente Renswoude heeft in samenwerking met het Waterschap Vallei en Eem herstelwerkzaamheden verricht in het cultuurhistorisch gebied: de Grebbelinie en Fort Daatselaar.

De informatiepanelen die door de leerlingen zijn gemaakt worden hierbij feestelijk onthuld. Bij kinderen interesse wekken voor de natuur is erg belangrijk. Met het thema van dit jaar ‘Bomen smaken naar meer’ wordt het belang onderstreept van bomen in brede zin.

Bomen dragen in hoge mate bij aan een goed woonklimaat en aan het welbevinden van mensen, geven het landschap een bepaald aanzien en sommige bomen leveren lekkere vruchten op.

 

 

 

Bron:
De Woudenberger