‘Natuur­sprong’ voor meer bewe­gen­de kin­de­ren in de natuur

Staats­bos­be­heer, het Neder­lands Insti­tuut voor Sport en Bewe­gen (NISB) en Jan­tje Beton heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen om een beweeg­pro­gram­ma te maken dat kin­de­ren in de natuur aan het bewe­gen zet; Natuur­sprong: spe­len tot je groen ziet. Veel kin­de­ren komen te wei­nig in de natuur en bewe­gen te wei­nig. Kin­de­ren blij­ken bij­na als van­zelf te gaan bewe­gen als ze in de natuur komen. Belang­rijk is daar­om om natuur op een leu­ke manier bereik­baar te maken voor kin­de­ren, die daar anders wei­nig tot niet komen. Natuur­sprong wil er aan bij­dra­gen dat meer kin­de­ren in de natuur kun­nen spe­len.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, natuur­speel­plaat­sen

Bron:
NISB