Natuur tot in haarvaten van de stad

Op vrijdag 4 november startte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in Rotterdam haar nationale campagne ‘Natuur in de straat’. De campagne komt, behalve met een zeer aantrekkelijk boek boordevol ideeën die reeds in de praktijk worden gebracht, ook met een actieplan om te zorgen dat de incidentele goede voorbeelden structureel nagevolgd worden. Daarnaast zullen een strip en een website voor de jeugd gelanceerd worden.

De aarde wordt door de mens reeds vier keer overvraagd, en we hebben geen vier planeten om ons te voorzien van voedsel en grondstoffen. Miljoenen soorten planten en dieren worden steeds verder teruggedrongen. Alle reden tot ingetogen zuinigheid en we zouden naarstig op zoek moeten zijn naar innovatieve oplossingen om doemscenario’s af te wenden.

Maar ondertussen heeft een grote verwijdering van de natuur en het veelzijdige leven op aarde geleid tot onverantwoorde regeringen en regeringsleiders. De meeste kinderen – de leiders van de toekomst – groeien op in steden. Verstoken van natuur.

Contact tussen kinderen en natuur herstellen
Hoogste tijd om het contact tussen de mensenkinderen en natuur te herstellen. Niet via spaarzame lesprogramma’s op school, of door georganiseerde bezoeken aan een natuurgebied met de boswachter. De verleidende betovering die de natuur op een kind kan hebben, kun je niet sturen. Hooguit de kans erop drastisch vergroten.

Groenmakelaar in alle wijken
Daarvoor worden in het actieplan legio mogelijkheden geschetst voor vergroening van straten, gevels en daken. Zo wordt gepleit voor een ‘groenmakelaar’ in alle wijken van onze steden een verbod op totaal ‘versteende’ tuinen in de stad. Maar ook stimulering van waterberging en de benutting van zoveel mogelijk open grond voor de aanplant van groen om vervuiling en opwarming in onze steden tegen te gaan. Algemene belangen die de gezondheid van stedelingen bevorderen mogen zwaar tellen. Ook als daardoor ‘betonhuggers’ iets minder aan hun trekken komen.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.