NASA: “Extra plan­ten­groei kan de opwar­ming wel eens flink tem­pe­ren”

NASA, ver­ant­woor­de­lijk is voor het Ame­ri­kaan­se ruim­te­vaart­pro­gram­ma, ver­moedt dat extra plan­ten­groei de opwar­ming van de aar­de wel eens flink kan gaan dem­pen. Het gaat om de extra groei van plan­ten en bomen, dank­zij de stij­ging van de CO2-con­cen­tra­tie.

Door de groei van plan­ten en bomen vangt de bio­sfeer niet alleen meer CO2 af. Een ander effect is dat plan­ten in dat geval min­der water en voe­dings­stof­fen nodig heb­ben om (via foto­syn­the­se) dezelf­de hoe­veel­heid sui­kers aan te maken, waar­door die groei nog eens wordt ver­sterkt. En meer groen bete­kent ook meer ver­dam­ping, en dus meer wol­ken.

Het eind­re­sul­taat is een aan­mer­ke­lij­ke dem­ping van het broei­kas­ef­fect.

Voor­spel­lin­gen van hui­di­ge model­len
De hui­di­ge model­len voor­spel­len dat een ver­dub­be­ling van de CO2-con­cen­tra­tie de aar­de twee gra­den war­mer zal maken. Mét dit effect erbij gaat daar mon­di­aal 0,3 gra­den af, en boven land zelfs 0,6 gra­den. De onder­zoe­kers waar­schu­wen uiter­aard dat het broei­kas­ef­fect gevaar­lijk is en blijft, en dat de effec­ten nog gro­ten­deels onge­wis zijn.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Pers