Monumentenstudiedag 2010 in teken van ‘Groen in de stad’

Het thema voor de jaarlijkse Monumentenstudiedag op 20 mei is ‘Groen in de stad’. Deze studiedag wordt dit jaar in samenwerking met de gemeente Delft georganiseerd.

Vragen die op deze dag uitgebreid aan de orde komen, zijn: wat is de betekenis van cultuurhistorisch groen binnen de erfgoedzorg? Welke juridische instrumenten zijn er om cultuurhistorisch groen te beschermen? Voor welke actuele opgaven staan we bij het beheer en behoud van het binnenstedelijke groene erfgoed? En op welke manier kan cultuurhistorisch groen op een verantwoorde wijze worden getransformeerd en geschikt gemaakt voor eigentijds gebruik?

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Erfgoed Nederland