Minis­ter Cra­mer: ‘Groen in ste­den bevor­dert de soci­a­le samen­hang’

Tij­dens een toe­spraak op Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Bien­na­le in Rot­ter­dam ver­tel­de minis­ter Cra­mer van VROM dat ste­de­lijk­heid met allu­re groen ver­eist in de open­ba­re ruim­te. “Niet alleen van­we­ge de esthe­tiek, maar ook omwil­le van de soci­a­le samen­hang.”

Cra­mer open­de de vier­de Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Bien­na­le. Die staat dit jaar in het teken van soci­a­le, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
VROM