Mil­aan heeft spec­ta­cu­lair plan voor het ‘hoogste bos ter wereld’

Mil­aan krijgt het hoog­ste bos ter wereld. In de wijk Iso­la, niet ver van het cen­trum, wordt het Bosco Ver­ti­ca­le gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het ver­ti­ca­le bos’ vol­tooid.

Het zal bestaan uit twee woon­to­rens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ont­werp van het Mila­ne­se bureau van Ste­fa­no Boe­ri. Over de hele leng­te krij­gen de gevels van de torens beton­nen bak­ken waar­in strui­ken en loof­bo­men wor­den geplant. De groot­ste daar­van moe­ten negen meter lang wor­den.

Lees het vol­le­di­ge bericht ‘Een bos op je bal­kon. Mila­nees bosco ver­ti­ca­le is sum­mum van groe­ne archi­tec­tuur’ »

Bron:
Stan­daard