Met wilg geplante ribbels reduceren grondlawaai Polderbaan

Schiphol is van plan in oktober te beginnen met de aanleg van met wilg beplante ribbels als middel tegen de overlast van grondlawaai bij de Polderbaan. Grondgeluid is laagfrequent geluid van met name startende vliegtuigen dat lastig is te bestrijden met gewone geluidswallen.

Het landschapsontwerp bestaat uit 140 m brede stroken landbouwgrond die afgewisseld worden met stroken van 60 m breed waarop ribbels beplant met wilg zijn aangelegd. De ribbels (wigvormige heuvels van circa 1,5 m hoog, die aan de onderkant 1,5 m onder maaiveldniveau liggen) worden in het gebied in een regelmatig patroon herhaald en zijn zodanig op de geluidsbron en de overheersende windrichting gepositioneerd dat een geluidreductie van 10 dB behaald wordt.

Nog niet eerder toegepast
Een dergelijk landschapsontwerp is nog niet eerder toegepast als maatregel om geluid te verminderen.

 

Als beplanting van de ribbels zijn tien soorten wilg gekozen. Wilg is door zijn verticale groeiwijze onaantrekkelijk als verblijfplaats voor vogels, wat van belang is voor de stijgende en dalende vliegtuigen in de nabijheid. Om deze opgaande groeiwijze te stimuleren is een jaarlijkse snoeibeurt noodzakelijk. 

Streepjescode van wilg
De tien soorten wilg worden zo geplant dat een mooi kleurbeeld ontstaat. Vanuit de lucht is een soort streepjescode zichtbaar en ook vanaf de grond is door de gevarieerde wilgensoorten een aantrekkelijk landschap gemaakt voor recreatie. In het ribbellandschap is een fietspad en zijn diverse wandelpaden opgenomen.

Berekeningen van TNO
Het plan is een gezamenlijke uitwerking van Amsterdam Airport Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en de Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord. H+N+S Landschapsarchitecten maakte het landschapsontwerp. TNO heeft berekeningen aan het ontwerp gedaan en zal metingen verrichten aan de geluidsreducerende werking van het landschap in de praktijk.

Lees het persbericht »