Meerstad groen met minder natuur

De ecologische hoofdstructuur tussen het Zuidlaardermeer en Midden Groningen kan aangelegd worden. Ook nu de ambities voor Meerstad zijn bijgesteld, is het mogelijk 250 hectare EHS in te richten. De provincie wil snel starten. In de zomer van 2013 moet het inrichtingsplan klaar zijn.

In Meerstad is steeds gekozen voor evenveel groen (natuur) als rood (huizen). Gedeputeerde Van der Ploeg: “We willen in Meerstad meer dan gewoon mooie natuur, het wordt een duurzaam functionerend deel van de ecologische hoogstructuur. Dit kan met minder hectares nu we minder woningen bouwen, de verhouding blijft gelijk.” Rond de 250 ha EHS wordt ingericht, in plaats van de oorspronkelijke 395 ha. Het gaat om natuur buiten het zogenaamde exploitatiegebied van Meerstad.

Invulling EHS 
De EHS bij Meerstad verbindt de natuurgebieden Zuidlaardermeer (Natura 2000 gebied) en Midden Groningen. Dieren als de otter en de bever kunnen straks rondtrekken. De wettelijk beschermde heikikker krijgt een nieuw leefgebied. Door enkele percelen toe te voegen aan bestaande natuurgebieden verbetert de waterhuishouding en is nog minimaal beheer nodig. 

Scherpe keuzes
Het belang van deze natuurontwikkeling wordt onderschreven door meerdere partijen in het landelijk gebied. De gebiedscommissies Meerstad (ten noorden van A7) en Westerbroek (ten zuiden van A7) hebben de afgelopen jaren plannen gemaakt. Nu er minder geld en grond is, zullen nog enkele scherpe keuzes volgen. Medio 2013 moet het concept inrichtingsplan klaar zijn, gebaseerd op de eerder door PS besproken tracékeuze.