Meer groen maakt de wijk rij­ker

Kin­de­ren die bui­ten hut­ten bou­wen, kui­len gra­ven en wel eens in een boom klim­men. Schar­rel­kin­de­ren wor­den ze lief­ko­zend door minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit genoemd. Ze komen soms thuis met een scheur in hun spij­ker­broek; ze ken­nen hun omge­ving en leren er spe­len­der­wijs mede­ver­ant­woor­de­lijk­heid voor nemen. “Met name in de ste­den moe­ten we van hang­jon­ge­ren naar schar­rel­kin­de­ren” , houdt Ver­burg een vol­le zaal in Pris­ma­re voor. Ze bena­drukt het belang van bomen en groen in de wij­ken. Een trap­veld­je vindt ze van uiter­ma­te groot belang. “We weten dat groen goed doet, dat groen moet. Toch han­de­len we er niet naar. We bren­gen steeds min­der tijd in de natuur door. Onder­zoe­kers wij­ten dat aan ‘videop­hi­lia’, de lief­de voor het com­pu­ter- of tv-scherm.”

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier de toe­spraak van de minis­ter

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, open­baar groen

Bron:
Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit