Meche­len plant 94 extra bomen voor groe­ne buf­fer­zo­ne

De afge­lo­pen dagen wer­den 94 extra bomen aan­ge­plant langs de Mechel­se ves­ten. “We wil­len een har­mo­ni­eu­ze ring rond Meche­len rea­li­se­ren”, zegt sche­pen van Open­ba­re Wer­ken Greet Gey­pen (Open VLD). “Dit wordt een eer­ste groe­ne buf­fer­zo­ne rond het centrum.”

De bomen die onder meer  wer­den geplant, zijn in hoofd­zaak klein­bla­di­ge lin­de­bo­men met een stam­di­a­me­ter van der­tig cen­ti­me­ter. Ook in de Neer­hei­de komt extra groen. “In het groen­plan werd in € 187.000 voor­zien”, zegt sche­pen voor Leef­mi­li­eu Mari­na De Bie.

 

 

 

 

 


Bron:
Nieuws­blad