Meche­len inves­teert € 200.000 in open­baar groen

Het stads­be­stuur van het Bel­gi­sche Meche­len inves­teert  € 200 000 in de aan­plan­ting van groen en bloe­ment­jes op haar open­baar gebied.

Het bestuur wil op deze manier dat Meche­len er aan­ge­na­mer uit­zien en zo een leu­ke­re plek wordt om in te ver­toe­ven.

Zo’n 40 000 plan­ten die een tota­le waar­de heb­ben van € 200 000 zul­len tus­sen okto­ber en maart wor­den aan­ge­plant in de wij­ken en dor­pen. ‘We mer­ken dat wij­ken veel kleur­rij­ker en aan­ge­na­mer wor­den wan­neer er wat groen of een paar bloe­me­tjes wor­den geplant’, zegt een mede­wer­ker van open­ba­re wer­ken van Meche­len. Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Het Nieuws­blad