Marktleider gevelbekleding plant 1.000.000 bomen

VMZINC, marktleider in zinken goten, dak- en gevelbekleding, plant in het kader van de ‘1.000.000 bomen Voor Vlaanderen’-campagne, en in nauwe samenwerking met de ‘Vereniging voor Bos in Vlaanderen’, ‘Het Agentschap voor Natuur en Bos’ en de lokale overheden, 2,5 ha bos aan in Gooik. De officiële opening van het VMZINC-bos vindt plaats op 27 maart.

VMZINC maakt zich zorgen om de klimaatsverandering en weet dat de bouwsector een substantiële bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de ecologische voetafdruk van bedrijven in het algemeen en van de uitstoot van broeikasgassen in het bijzonder. Daarom kiest VMZINC ervoor zich te onderscheiden als bedrijf dat uitblinkt in duurzaam bouwen.

Bron:
Bouwen en Wonen