Maidenspeech over bomen in Rotterdam

“De VVD in Rotterdam is voor een aantrekkelijke stad en een groene stad zorgt daar mede voor”, aldus VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. Afgelopen vrijdag hield hij zijn maidenspeech over bomen in de stad, aan de hand van de bomenstructuurvisie.

“Tot nu toe kost de bomenstructuurvisie vooral bomen, gezien de hoeveelheid papier waar we over praten. Laten we nu maar eens aan de uitvoering beginnen,” aldus Verheij.

Woon-, werk- en leefklimaat moet beter
De VVD Rotterdam heeft in het verkiezingsprogramma als speerpunt opgenomen dat het woon-, werk- en leefklimaat in de stad beter moet, onder andere door het planten van meer bomen op goede locaties. Nog te vaak worden bomen geplant waar ze niet gezien worden.

Groen in de stad
Maar, zo stelt Verheij, die bomen moeten in samenhang geplant worden. Vandaar dat de VVD tevreden is over de structuurvisie: een samenhangend beeld voor de toekomst van groen in de stad. “Zaak is wel dat het college voor de zomer met concrete uitvoeringsplannen komt. Alleen door plannen wordt de stad niet groener.”

Bron:
VVD Rotterdam