Maga­zi­ne De Groe­ne Stad sep­tem­ber 2012

Meer infor­ma­tie zoals links, rap­por­ten etc van de arti­ke­len in het april­num­mer van De Groe­ne Stad vindt u hier.

 

  • Groe­ne tuin goed­ko­per dan tegel­tuin

Down­load het rap­port
 

  • Flo­ri­a­de 2022

Bid­book Amster­dam

Bid­book Bos­koop

Bid­book Alme­re

Bid­book Gro­nin­gen

  • Con­gres Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd

Aan­mel­den

  • Con­gres Gro­wing Green Cities
Pro­gram­ma en aan­mel­den