Madrid wint prijs voor 298.000 bomen

Madrid is de eer­ste stad die van­we­ge het bezit van tal­lo­ze duur­zaam ont­wor­pen groe­ne zones, de pres­ti­gi­eu­ze prijs Green Good Design Award ont­vangt.

De ‘Good Design Awar­d’ bestaat sinds 1950 en is een ini­ti­a­tief van Ateneo Chi­ca­co en het Euro­pe­se Cen­trum van Archi­tec­tuur, Design en Urba­ni­sa­tie. In 2008 werd de term ‘Green’ aan de naam toe­ge­voegd. Vorig jaar won Zwe­den als land de Green Good Design Award.

Vol­gens de pre­si­dent van Ateneo Chi­ca­go is het een genot om door Madrid te wan­de­len van­we­ge de rui­me hoe­veel­heid aan par­ken en groe­ne zones. Alleen Tokio telt meer bomen dan de 298.000 die er in Madrid te vin­den zijn. De prijs is bedoeld als een com­pli­ment en sti­mu­lans voor goed werk op het gebied van duur­zaam­heid.

 


Groe­ne zones

Het aan­tal groe­ne zones in Madrid is gro­ter dan het Euro­pe­se gemid­del­de en nam van­af 1997 met 16% toe. 8,2% van de stad is groen te noe­men, zodat elke bewo­ner over 16 vier­kan­te meter groen ‘beschikt’. 10 vier­kan­te meter is de aan­be­vo­len hoe­veel­heid groen in dit opzicht vol­gens de Wereld Gezond­heids­Or­ga­ni­sa­tie.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
In Span­je